Logo

Logoen er basert på fonten "Neue Hans Kendrick". Det er en enkel, geometrisk og allsidig font. Stor-Oslo Eiendom har en bindestrek som i logoen er fjernet. Den er visuelt plassert som en skråstrek som skjærer bort deler av R og O i logoen. De avskårne hjørnene er derfor tatt videre også i andre bokstaver for å skape en helhet.

Hovedlogo – sort

Hovedlogo – rød

Hovedlogo – hvit

Liggende logo – sort

Liggende logo – hvit

Bruk av logo

Beskyttet område

Logoen har et beskyttet område som indikerer størrelsen fra bokstaven "o". Innenfor dette området kan man ikke plassere tekst eller andre elementer. Bortsett fra bakgrunner/bilder som logoen kan plasseres over.

Logoen har noen skrå elementer i seg.

Det er her designelementet "Skråstreken" er hentet fra.

Logoen kan plasseres over elementer


Logoen kan plasseres på bilder


Logo og tekst skal ha hvit farge på rød bakgrunn

VI ønsker at logoen skal ha god kontrast i plasseringene.

Logo og tekst skal ha hvit farge på blå bakgrunn

VI ønsker at logoen skal ha god kontrast i plasseringene.