Fonter

Vi har to fonter som utseendemessig ligger tett opptil profilfontene våre. Disse har du nok på maskinen din fra før av, så de trenger du ikke laste ned. Brukes f.eks i epost, word, powerpoint og excel.

Officefont - Times New Roman

Denne erstatter Butler og brukes i epost, word, powerpoint etc.

Denne fonter har du på din maskin fra før av.

Officefont - Arial

Denne erstatter Neue Hans Kendrick og brukes i epost, word, powerpoint etc.

Denne fonter har du på din maskin fra før av.

Slik bruker du fontene

Eksempel 1

Her er det brukt Times New Roman i overskriften. Bruk denne fonten kun i den største overskriften.

Eksempel 2

Her er det brukt Times New Roman i overskriften. Mens i resten av tekstene er det brukt Areal.